• Publicerad: 17 maj 2023

CSRD ritar om kartan för hållbarhetsrapportering

Det händer väldigt mycket nu på hållbarhetsområdet. Det nya direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD), med tillhörande standarder (ESRS) ritar om kartan, med bland annat avsevärt tydligare styrning kring vad som ska redovisas för olika hållbarhetsaspekter, tredjepartsgranskning av hållbarhetsdata och integrering med den finansiella rapporteringen.

Nu pågår implementeringsarbetet på många plan, bland annat:

  • Direktivet ska införas i nationell lag, där bland annat detaljerna för vilka bolag som omfattas av kraven ska fastställas, även om grunderna såklart finns i direktivet.
  • Standarderna för sektorsövergripande redovisning av hållbarhetsaspekter ska fastställas i slutlig form, utkasten finns redan.
  • Standarderna för sektorsspecifik redovisning av hållbarhetsaspekter ska tas fram.
  • Guidelines och mallar ska tas fram för att underlätta bolagens arbete.

Våra kunder funderar nu såklart på vad detta innebär för den egna verksamheten och vi får många frågor. Här är några tips:

  • En bra start är att fråga sin revisor om/när de bedömer att reglerna kommer att omfatta verksamheten.
  • Anmäl dig till något av alla webinar som nu rullas ut, bland annat har EFRAG själva lagt ut webinarer tillsammans med standarderna.
  • Se över er väsentlighetsanalys, i ESRS 1 finns krav kring hur denna ska utformas i enlighet med CSRD
  • Börja bekanta dig med standarderna (ESRS) och den information som ska redovisas. Ett tips är att börja med ESRS E1 Climate och kika på hur era klimatberäkningar, mål och handlingsplaner matchar de nya krav som ställs. Klimatstandarden kommer att gälla för alla bolag som ska redovisa enligt CSRD.
  • Påbörja dialogen internt mellan hållbarhets- och finansfunktionen kring hur informationen bäst inhämtas från organisationen.

Läs mer om CSRD och ESRS här.

Hör av dig till Nan Kjellberg om du har funderingar eller vill ha stöd i arbetet.

Nan Kjellberg

Nan har mångårig erfarenhet som rådgivare inom hållbarhetsområdet, framförallt som uppdragsledare och inhyrd hållbarhetsspecialist. Hon har god kunskap om hållbarhetsarbete i praktiken och hjälper dig hitta rätt bland begreppen.