Volvo Car Corporation

Förstärkning av Volvo Car Corporations miljöskyddsavdelning med miljökoordinator för Torslanda samt vattenspecialist med fokus på Torslanda.

Kunden

Volvo Car Corporation (VCC) är ett av Sveriges främsta varumärken och en av landets största arbetsgivare.

Uppdragen

Miljökoordinatorn utgör Volvo Cars myndighetskontakt med ansvar att bevaka och rapportera att villkor enligt miljötillstånd för Torslanda uppfylls samt meddela eventuella överskridanden liksom olyckor med miljöpåverkan och driftstörningar som kan påverka utsläpp till miljön eller övervakning av miljövillkor. Ansvaret omfattar även anmälning av verksamhetsförändringar, information om planerade markarbeten, dispensansökningar och samordning av tillsyn, besiktning etc. I uppdraget ingår vidare huvudansvar för årlig miljörapportering samt framtagande och uppdatering av kontrollprogram. En naturlig del av uppdraget är även att fungera som bollplank för miljösamordnarna vid utredning av incidenter och överskridanden.

I uppdraget som vattenspecialist ingår framtagning av provtagningsplaner och dokumentation av analysresultat liksom kontakt med ansvariga för provtagning och analyslab, men även intern information vid villkorsöverskridanden. Vidare utgör vattenspecialisten en resurs vid utredning av incidenter och överskridanden, tar fram underlag för årlig miljörapportering, medverkar vid tillsynsbesök etc.