The Absolut Company

För företaget med Sveriges största livsmedelsprodukt fungerar DGE Mark och Miljö både som intern miljösamordnare, myndighetskontakt och rådgivare i miljöfrågor.

 

Kunden

 

The Absolut Company, sedan 2008 del i Pernod Ricard-gruppen, tillverkar och säljer Absolut Vodka – Sveriges största livsmedelsprodukt. Tillverkningen sker i destilleriet i Nöbbelöv utanför Kristianstad medan beredning och tappning sker i två anläggningar i Åhus. 2008 producerades cirka 100 miljoner liter Absolut vodka i anläggningarna. Produktionen är modern med höga krav på energieffektivitet och kvalitet och sysselsätter omkring 425 människor i Sverige.

 

Destilleriet i Nöbbelöv är ett av världens mest energieffektiva destillerier med stor andel förnybar energi och sedan ett par år tillbaka klimatkompenserar företaget för den förbränning av fossila bränslen som ändå görs.

 

Uppdraget

 

DGE Mark och Miljö har under många år bistått The Absolut Company med rådgivning och resurser när det gäller miljöfrågor och fungerar i detta arbete även som intern miljösamordnare. I denna roll ingår bland annat löpande uppföljning av miljöprestanda, arbete med mål och strategier, livscykelanalyser, beräkningar av Carbon Footprint och årlig rapportering enligt GRI.

 

Företagets löpande expansion har inneburit omfattande myndighetskontakter samt ett antal prövningar avseende både MB kap 9 (Miljöfarlig verksamhet) och MB kap 11 (Vattenverksamhet). I dessa ärenden har DGE Mark och Miljö upprättat tekniska beskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar samt strategisk rådgivning.

 

Vi deltog vid upprättande av ett verksamhetssystem som certifierats enligt ISO 9 001 och ISO 14 001 och ger idag stöd i upprätthållandet av verksamhetssystemet med bland annat miljöutbildningar.

 

Samarbetet har även rört frågor om anläggningarnas kemikaliehantering och REACH samt administrativa frågor kring avfallshantering. Andra frågor som ingår i vårt långa samarbete är bland annat miljöfrågor i framtagande av detaljplan, förnybara bränslen i transporter, ecodesign av förpackningar och hållbarhet i odlingen av vete som råvara till vodkan.