Utbildning

Alla verksamheter behöver inspiration och påfyllning av uppdaterad kunskap då och då för att kunna möta medarbetares, kunders och andra intressenters krav och förväntningar inom hållbarhetsområdet.

Vad DGE kan:

Vi på DGE delar gärna med oss av den kunskap våra konsulter samlat på sig genom sitt mångåriga arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling. Vi håller inspirationsföreläsningar och tar fram specifika utbildningspaket, det kan handla om allt från allmän miljökunskap och hållbar utveckling till mer praktiska områden som egenkontroll och mättekniker. Insatserna skräddarsys alltid för att passa företagets behov och organisation.

Vad du ska tänka på:

Hållbarhetsområdet förändras snabbare än någonsin och det är viktigt att vara uppdaterad. Idag är hållbarhetsarbetet inte något som bara berör miljö- och kvalitetssamordnare utan många fler personer i verksamheterna har viktiga roller (som styrelse, ledning, inköps-, utvecklings- och kommunikationsavdelningar). Detta gör att fler personer behöver kunskap kring hållbarhetsfrågor.

Har du frågor kring Utbildning? Kontakta:

Mats Sigfridsson

Telefon 0734-17 10 64

E-posta mig