Reningsteknik luft

Behöver ni se över era luftutsläpp och uppdatera reningstekniken? Anledningen kan vara att befintlig teknik inte klarar nya villkor, EU-krav och BAT-slutsatser eller att det finns andra incitament för minskade utsläpp.

Vad DGE kan:

DGE har lång och bred erfarenhet av flera olika reningsmetoder, reningsutrustningar samt leverantörer. Vi kan hjälpa er att identifiera och utvärdera bästa möjliga teknik för behandling av luftutsläpp. Vid utvärdering av lämpliga reningstekniker lägger vi  särskilt fokus på:

  • Tillförlitlighet/tillgänglighet
  • Investeringskostnad
  • Driftsekonomi
  • Tillgång till service och underhåll
  • Bedömning av referenser, driftserfarenheter

 

Vad du ska tänka på:

Har du rätt underlag (gasflöden, halter och variationer etc.) för dimensionering av optimal reningsutrustning.

Har du frågor kring Reningsteknik luft? Kontakta:

Emiliano Lubian

Telefon 0734-17 10 93

E-posta mig