Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning krävs i nästan all miljöprövning för miljöfarlig verksamhet. För att inte riskera onödigt lång handläggningstid är det viktigt att den håller en hög kvalitet.

Vad DGE kan

Vi hjälper er att identifiera och beskriva de direkta och indirekta konsekvenser verksamheten kan få för människor, den biologiska mångfalden, mark, vatten, klimat samt hushållningen med naturresurser och den fysiska miljön.

Vi genomför alla de samråd som lagar och förordningar kräver och ser till att MKB:n får en lämplig avgränsning.

Våra erfarna konsulter har arbetat med MKB inom många industriella branscher, vindkraft, täkter, detaljplaner, gas- och kraftledningar på land och till sjöss etc. Vi kan utföra många av de specialistutredningar som vanligen krävs för en MKB och hjälper er annars att hitta en lämplig underkonsult inom vårt stora nätverk.

Vad du ska tänka på

I en tillståndsprocess där MKB utgör en central del, är det viktigt att fatta strategiska beslut som bäddar för att verksamhetens framtida planer ryms inom det tillstånd som söks. Ett bra underlag ger ett bättre beslut.

En rimlig tidplan underlättar alltid arbetet, men ofta är det ont om tid och då gör vi allt för att stötta våra kunder att klara sina interna tidplaner. Vi hjälper också till att förstå hur myndigheternas handläggning fungerar för att optimera den totala tidsåtgången.

    Kontakta oss