Rådgivare i huset

Saknas resurser eller kunskap organisationen på grund av nya projekt, föräldraledighet etc? För att inte tappa fart kan ni anlita en resurs från DGE på kort eller lång sikt 

 

Vad kan DGE: 

Vi kan ta en plats i organisationen och fylla ett tillfälligt behov. Anlitar du en resurs från oss anpassar vi tidsomfattning och erfarenhet till behovet, samtidigt får ni tillgång till hela DGE:s expertkompetens. Med en resurs från DGE i din organisation får du en kompetent kollega vid din sida. 

  • Van vid arbete på såväl strategisk som operativ nivå. 
  • Uppdaterad med det senaste inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. 
  • Har ett stort kompetensnätverk. 
  • Har god kunskap om gällande lagkrav. 
  • Har stor erfarenhet av att arbeta med myndigheter och verksamhetssystem. 
  • Van att arbeta som extern resurs och att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. 
  • Har ett stort personligt engagemang och en vilja att utveckla er organisation. 

 

Vad ska du tänka på: 

Vad är behovet kompetensmässigt? Fundera också på under hur lång tid och till vilken omfattning ni behöver resursen. 

    Kontakta oss