Walking the talk

Vi på DGE funderar ständigt på hur vi bäst kan fungera som katalysatorer för en hållbar utveckling. Hur hjälper vi bäst våra kunder att framtidssäkra sin verksamhet genom att närma sig en cirkulär ekonomi, ta in hela livscykelperspektivet och att ta ansvar i leverantörskedjorna?

En av våra viktigaste roller är kanske att hjälpa våra kunder med något väldigt viktigt och ganska svårt, nämligen ”walking the talk”.

Att sätta visionerna är ett första viktigt och ofta inspirerande steg (som vi såklart också gärna hjälper till med) men att sen ha energin att ta tag i handlingsplanerna, få med alla på tåget, följa upp och revidera, höja blicken regelbundet i vardagen för att se vad som förändrats och dag för dag driva fram den verkliga förändringen är det som gör skillnad på riktigt!

Med våra långa och nära relationer kan vi spela en avgörande roll här. Vi känner kunden, både verksamheten och personen, vi träffas regelbundet, kan ställa rätt frågor, tillföra utifrånperspektivet och driva på i rätt riktning. Och tillföra den där lilla gnistan som så ofta behövs. Tillsammans gör vi det möjligt.

Behöver du också en katalysator i ditt hållbarhetsarbete så är du välkommen in i DGE-familjen. Finns du redan där men känner att vi skulle kunna göra mer för dig när det gäller hållbarhetsfrågorna så hör av dig!