Vill du diskutera hållbarhet på IKEA i Kalmar?

Idag är miljö- och hållbarhetsfrågorna mer aktuella än någonsin. Men vilka frågor bör fokus ligga på och hur gör andra?

Vi bjuder in dig som arbetar med miljö, hållbarhet och kvalitet till ett nätverk för att ge fakta och inspiration kring aktuella ämnen samt erfarenhetsutbyte bland kollegor som befinner sig i samma situation.

Till hösten kommer vi att göra ett omtag som förhoppningsvis breddar vårt tidigare miljö- och kvalitetsnätverk, både med avseende på deltagare och innehåll. Vi bjuder in nya medlemmar och hoppas att många vill vara med. Fokus kommer liksom tidigare att ligga på miljö- och kvalitetsfrågor men vi vill även skapa utrymme för hållbarhetsfrågor.

Vi kommer bl.a. att besöka IKEA i Kalmar den 18 september där vi får höra deras Hållbarhetskoordinator Ulrika Åsén berätta om företagets hållbarhetsarbete. Den 13 november gör vi ett besök på Arla, där fokus – förutom ostprovning – kommer att bli förändringarna i nya ISO 9001/14001.

Nätverket organiseras av Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring men leds av DGE Mark och Miljö. För mer information kontakta Ulla LarssonKalmarsundsregionens Arbetsgivarring.

Telefon: 0480-28 115 Mobil: 070-647 04 50 E-post: ulla@kalmararbetsgivarring.se

Du är även välkommen att kontakta Ida Thander på DGE,

Telefon: 0766-10 79 90, e-post: ida.thander@dge.se