Vi söker fler engagerade hållbarhetskonsulter

DGE spelar en unik och viktig roll i våra kunders hållbarhetsarbete. Med långsiktiga samarbeten som präglas av omtanke, ansvar och kvalitet skapas det förtroende som är nödvändigt för att arbeta konstruktivt med hållbarhetsfrågorna för att framtidssäkra verksamheten.

Vi märker ett ökande intresse för våra tjänster som ”nära” hållbarhetspartner, någon som hjälper till både strategiskt och praktiskt, från att ge stöd i de stora visionerna till kontroll och expertis i detaljfrågorna, och inte minst; konkretiserar de krångliga begreppen i hållbarhetsdjungeln så att de gör nytta i kundens vardag!

Därför behöver vi bli fler och just nu söker vi dels en erfaren, strategisk och kommunikativ person som vill vara med och driva på vår utveckling inom strategisk miljö- och hållbarhetsrådgivning, dels en junior analytisk person med intresse för livscykelanalys.

Vill du också arbeta som katalysator för hållbar verksamhet i en engagerad och verkligt prestigelös organisation? Välkommen in i DGE-familjen!