Vår nya miljökonsult vill hjälpa kunden att prioritera rätt

Sverige växer och i många städer pågår just nu stora exploaterings- och förtätningsprojekt där industrimark och andra ytor ska bli bostadsmark. Här bidrar Malmökontorets nya miljökonsult Nina Runvik med värdefull kompetens i riskbedömning av mark som misstänks vara förorenad.

 

Nina berättar att hon för tillfället arbetar med ett projekt i en mellansvensk kommun.

”Vi tittar på en yta som tidigare använts till kolonilotter och där man kan misstänka att det finns rester av bekämpningsmedel. Vi tar jordprover på olika nivåer och analyserar dem sedan i labb.”

Skulle proverna visa på förorening kommer jordlager tas bort ner till det djup där marken är fri från föroreningar – och riskfri för de människor som i framtiden kommer bo i fastigheten.

 

Spindeln i nätet

Andra kunder som Nina arbetar med är pågående industriverksamheter som av olika anledningar behöver göra en riskbedömning av sin mark. Genom att arbeta i en förhållandevis liten organisation som DGE, upplever Nina att hon kan vara mer tillgänglig och göra mer nytta för kunden.

”Det är en stor fördel att jag här kan följa de ofta komplexa projekten under en längre tid. Då kan jag ta ett helhetsgrepp och vara lite av spindeln i nätet. Hjälpa kunden att prioritera rätt och att välja de mest fördelaktiga lösningarna.”

 

Att leva som man lär

Ninas val att söka sig till just DGE var medvetet.

”Jag uppskattar att det är ett företag som lever som man lär, att man börjat köra elbilar och använder miljöledningssystem även i den egna organisationen. Här kan jag påverka min vardag och göra verklig skillnad.”