Välkomna till Sevesodagen i Malmö

Från den första juni 2015 har det nya Seveso III- direktivet antagits i svensk lagstiftning. Detta medför att de företag som innefattas inom så väl hög som låg nivå behöver uppdatera sina underlag innan den 1e juni 2016 och andra har, på grund av ändrade gränsvärden, blivit Sevesoklassade.

Många företag har kommit en bra bit på vägen och andra står i startgroparna med uppdateringsarbetet men de flesta är förmodligen osäkra på vad som faktiskt förväntas av dem.
Detta kommer vi att diskutera och reda ut på Sevesodagen Malmö 3 februari på Malmö Börshus.

Sevesodagen arrangeras av PS Group tillsammans med Informationsbolaget och medverkande företag är DGE mark och miljö, Advokatfirman Delphi och Stadex.

Från DGE kommer Monika Walfisz, Nan Kjellberg och Mats Sigfridsson att delta som föreläsare gällande frågor om Samråd och riskhantering i ett MKB-perspektiv samt Integrerade ledningssystem.

Mer om arrangemanget hittar du här:
http://seveso3.se/sevesodagen