Vad är nytt och vad krävs för din ansökan om utsläppsrätter 2021-2030

Nu är det hög tid att komma igång med ansökan om tilldelning av gratis utsläppsrätter inför handelsperioden 2021-2030. De svenska formulären har släppts och den 30 maj ska ansökan och alla handlingar vara inne hos Naturvårdsverket. DGE reder ut vad som är nytt.

 

”Att sätta ihop en ansökan om utsläppsrätter kan vara svårt och snårigt om man är ovan. På DGE har vi erfarenhet och rutin för att kunna hjälpa till med pappersarbetet samtidigt som vi har koll på alla nyheter”, säger Josefin Åkerström, miljökonsult på DGE.

 

Nytt inför handelsperioden 2021-2030

 

  • Utsläppen i Europa ska minska i snabbare takt för att vi ska kunna leva upp till Parisavtalet. Det innebär att den totala andelen utsläppsrätter denna kommande handelsperiod kommer minska med 2,2 % årligen jämfört med föregående periods 1,74 %.

 

  • Reviderad koldioxidläckagelista. Några sektorer som bedöms löpa mindre risk för koldioxidläckage har tagits bort från listan, exempelvis destillering, rening och tillblandning av spritdrycker (NACE-kod 1101). För de som är kvar på listan gäller fortfarande 100 % gratis utsläppsrätter.

 

  • Övriga verksamheter får en tilldelning om 30 % av den maximala tilldelningen till och med 2025. Därefter minskas andelen årligen för att ligga på noll år 2030. Detta gäller dock inte fjärrvärmeverk som får ligga kvar på 30 % under hela perioden.

 

Har du en opt-in-anläggning?

Det så kallade opt-in-beslutet innebär att förbränningsanläggningar med en total kapacitet under 20 MW ska ansöka om tilldelning av utsläppsrätter. Regeringen har skrivit en remiss om att ta bort det men beslut kommer först under april.

”Vi på DGE rekommenderar alla kunder med opt-in-anläggningar att förbereda för att ansöka om tilldelning då det inte kommer vara möjligt att ansöka efter den 30 maj”, säger Josefin.

 

Handlingar som ska bifogas

Ansökan om utsläppsrätter 2021-2030 lämnas in via ETS-portalen på Naturvårdsverkets webbplats. De handlingar som ska bifogas:

 

  • Verifierad övervakningsmetodplan
  • Verifierad referensdatarapport
  • Bilagor som beskriver anläggningen
  • Verifieringsrapport av Swedac-ackrediterad kontrollör

 

För mer information kontakta Josefin Åkerström eller Christer Gustafsson.