Mycket på gång med utsläppsrätterna?

Så här i början av året är det extra mycket arbete som ska genomföras med avseende på handeln med utsläppsrätter; rapportering i ECO2, verifiering av föregående års CO2-utsläpp och överlämning av utsläppsrätter i Unionsregistret. Sedan följer ev. arbete med den interna revisionen och upprättande av förbättringsrapporter. Känner Du att tiden inte riktigt räcker till? Tveka inte att höra av Dig till oss!