Utsläppshandel 2021-2030

Så här efter påsk och efter att utsläppsrapporterna skickats in vill vi på DGE Mark och Miljö passa på att sprida lite information om nästa handelsperiod.

Det nu är klart att tilldelningsansökan för den kommande handelsperioden 2021-2030 ska skickas till Naturvårdsverket under april 2019. I tilldelningsansökan ska utsläppen som anges i utsläppsrapporten för verksamhetsår 2018 inkluderas. Detta innebär att det är under en mycket kort tid som man ska få sin tilldelningsansökan verifierad. I och med detta kan det vara fördelaktigt att redan nu kontakta sin ackrediterade kontrollör för att så smidigt som möjligt kunna lösa verifieringen av både utsläppsrapporten för 2018 och tilldelningsansökan för kommande handelsperiod.

Vill ni hjälp med att upprätta en tilldelningsansökan för nästa handelsperiod, eller bara vill ha stöd i detta arbete är ni självklart varmt välkomna att kontakta oss på DGE Mark och Miljö via christer.gustafsson@dge.se eller 073 – 417 10 90.