Utökad ackreditering på vattensidan

DGE Mark och Miljö AB har bred kunskap inom området vattenkontroll. Vi kan erbjuda support för hela förloppet gällande vattenfrågor.

 

Detta gäller allt från reningsbehov till val och installation av reningstekniker, vattenprovtagning, analys av vattenprover, utvärdering av resultat samt karaktärisering av vattenströmmar.

 

DGE Mark och Miljö AB är sedan juni 2015 även ackrediterade för följande metoder på vattensidan:

 

– Provtagning spillvatten
– Provtagning dagvatten
– Provtagning fett- och oljeavskiljare
– Provtagning fordonstvättar
– Provtagning båttvättar
– Analys av pH i fält
– Analys av konduktivitet i fält

 

Som delägare i laboratoriet Göteborgs Kemanalys AB erbjuder DGE stöd och support kring val av analysmetod vid specifika utredningar, laboratorieförsök och givetvis stöd vid utvärdering av analysresultat.

 

Har du frågor kring vattenprovtagning, kontakta Daniel Nilsson på telefon 0734-17 10 98 eller e-post daniel.nilsson@dge.se

 

alternativt Christer Gustafsson på telefon 0734-17 10 90 eller e-post christer.gustafsson@dge.se

 

Vattenprovtagning i fält