Utbildning av Naturvårdsverkets personal

 

DGE:s Emiliano Lubian utförde i veckan det ärofyllda uppdraget att utbilda Naturvårdverkets NOx-grupp i mätteknik.

Kursen omfattade krav för strategi, planering och rapportering av mätningar samt utformning och bedömning av mätplatser och krav på och skötsel/kalibrering av mätutrustning enligt SS-EN 14181.

NOx-gruppen handlägger jämförande mätningar kopplat till kväveoxidavgiften och en frågeställning som diskuterades mycket var placering och utformning av mätplatser inför Naturvårdsverkets uppdatering av vägledning för ny föreskrift om jämförande mätningar, NFS 2016:13.