Uppgraderade instrument och mätmetoder hos Kemanalys

DGE-ägda labbet Kemanalys i Göteborg kan med nya avancerade analysinstrument, ICP-MS och GC-MS, hjälpa våra konsulter och kunder med betydligt mer förfinade miljökemiska analyser. Det innebär en kvalitetshöjning och snabbare analyssvar eftersom färre prover behöver skickas till externa labb.

I Kemanalys helt nyrenoverade lokaler på Svalörtsgatan i Västra Frölunda har det nya Plasma Masspektrometer-instrumentet (ICP-MS ) fått ett helt eget rum. Christian Beijar, laboratorieingenjör och utvecklingsansvarig på Kemanalys förklarar varför:
”Dels på grund av en hög ljudnivå, men också eftersom det är mycket låga halter av grundämnen som analyseras och vi måste säkra att prover inte kontamineras.”

Förfinade metoder

Installationen av ICP-MS innebär att Kemanalys nu kan analysera även låga halter av metaller, och inte behöver skicka iväg prover till externa labb. För vissa element kommer man nu ner till att mäta halter på nanogramnivå.
”Med det nya instrumentet kommer vi att kunna göra en grundämnesscreening och detektera nästan alla element i periodiska systemet.”

Screening av flyktiga organiska föroreningar

Kemanalys har dessutom investerat i en Gaskromatograf-masspektrometer (GC-MS) för att analysera och identifiera organiska föroreningar i vatten. Här gör man screeningar genom att separera och identifiera olika substanser baserat på polaritet, kokpunkt och molekylmassa.
”Vi har inte gjort screeningar tidigare, men behovet är stort. Det kan till exempel handla om att kunden har förhöjda halter vid TOC-/COD-analyser. Då vill man veta vilken typ av substans det handlar om för att kunna identifiera källan och sätta in effektiva, reducerande åtgärder”, säger Christian Beijar.
Kemanalys är nu även ackrediterade för de standardiserade metoderna Alifater och Aromater enligt SPIMFAB, BTEX och PAH16.

Ny utrustning breddar portfolion

Kemanalys i Göteborg är helägt av DGE men har fristående kvalitetsstyrning. Bolaget har egen ackreditering enligt ISO 17025 och kvalitetskontrolleras regelbundet av ackrediteringsorganet SWEDAC. En av många styrkor hos Kemanalys är att man kan göra specialtester och utveckla anpassade analysmetoder. Med de nya investeringarna i ICP-MS och GC-MC utökar man sin portfolio ännu mer.
”Genom att vi nu kan göra dessa analyser själva får vi bättre kontroll över dem och kan ge snabbare svar till våra kunder.”