Tycker Du att det pratas mycket hållbarhet nuförtiden?

Då är Du inte ensam. Inte minst har de 17 hållbarhetsmål som världens ledare beslutade om förra året gett ny energi till hållbarhetsområdet genom att på ett nytt och mer balanserat sätt integrera alla aspekter av hållbarhet. DGE har också fått känna av denna förändring och deltar i fler och fler hållbarhetsprojekt.

 

Hur kan Din verksamhet bidra till en hållbar utveckling? För nu handlar det inte bara om att minimera miljöpåverkan, utan framförallt att Din kärnverksamhet leder världen framåt! Möjligheterna är oändliga om Du vågar se dem.

 

Vi på DGE Mark och Miljö ger råd och fungerar som bollplank när det gäller hållbarhet i stort men kan också ge dig avancerat stöd när det gäller de praktiska bitarna kring lagstiftning, miljötekniska frågeställningar och livscykelanalys. Vi tar Dig igenom djungeln av begrepp, ger energi och hjälper Dig att tillämpa dem praktiskt i Din verksamhet. Oavsett om det gäller tillämpning av FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030), säkra leverantörskedjor, hållbarhetsredovisning, kommunikation, CSR, cirkulär ekonomi eller något annat spännande.

 

Som verksamhet aktiv i Sverige är det bra att ha med sig bilden av att svensk produktion ligger i hållbarhetstoppen globalt sett medan vår konsumtion ger upphov till stora problem. Hur kommer man vidare med den kunskapen? Några vägar framåt är optimerad produktdesign (materialval mm) som tar hänsyn till hela livscykeln, säkrade leverantörskedjor och nya cirkulära affärsmodeller.

Vet Du inte var Du ska börja? En bra start är en hållbarhetsworkshop för ledningen där vi tillsammans bedömer verksamhetens styrkor och svagheter för att lägga grunden till ett aktivt hållbarhetsarbete. I november startar vi också ett nätverk kring hållbarhetsfrågorna. Välkommen att höra av dig med tankar eller frågor: nan.kjellberg@dge.se