Verksamhetssystem

Vi hjälper er att utveckla praktiskt användbara verksamhetssystem för att hantera frågor om t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energifrågor på ett framgångsrikt sätt.

Det är en svår konst att göra enkla och tydliga system för en organisations arbetsflöden. Ett ledningssystem som används dagligen och ses som ett hjälpmedel höjer sannolikt både effektiviteten och lönsamheten. Vi på DGE har utvecklat enkla och användbara integrerade ledningssystem åt våra kunder i över tio år.

Vi hjälper er under hela processen fram till ett färdigt system för hantering av frågor om t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet på ett framgångsrikt sätt.

Våra konsulter är lyhörda för era behov och förutsättningar som är utgångspunkten för varje verksamhetssystem. Till detta adderar vi våra kunskaper om hur verksamhetssystem kan utformas till ett effektivt hjälpmedel för att skapa ett levande förbättringsarbete.

Styrande för våra insatser är främst det egna behovet hos kunden, men även lagar och föreskrifter samt standarder som ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö), AFS 2001:1 (arbetsmiljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och SS 627750 (energi) samt  standarden för socialt ansvarstagande (CSR), ISO 26000:2010.

Exempel på konsultinsatser:

  • Ledningsseminarium om de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
  • GAP, SWOT och intressentanalys
  • Kartläggning av processer
  • Projektledning
  • Utbildning och rådgivning till processägare
  • Utvärdering av IT-stöd
  • Implementering av ledningssystemet
  • Utbildning av personalen i det nya systemet
  • Utbildning av interna revisorer
  • Genomförande alternativt samordning/ledning av interna revisioner