Revisioner (Audits)

Revisioner är ett bra verktyg för att kontrollera att verksamheten lever upp till alla förväntningar enligt ISO-standarder och lagkrav och bidrar till att hålla farten i förbättringsarbetet.

Vad DGE kan:

Vi har flera medarbetare med djup och bred kunskap inom olika områden och branscher och som har just revisioner som sitt arbetsfält. Oavsett om det handlar om kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi eller hållbarhet så kan vi hjälpa till med den här typen av uppdrag.

Fokus ligger inte bara på det som avviker, vi söker förbättringsmöjligheter och lyfter områden som förtjänar beröm.

En revision innebär att vi ställer många frågor, men vi besvarar även frågor och delar med oss av våra erfarenheter. Se oss som en resurs, tillfälligt på plats, och se revisionen som ett verktyg för att hålla farten i förbättringsarbetet.

Vad du ska tänka på:

Våra revisorer utför revisionerna antingen helt i enlighet med era rutiner och hjälpmedel eller enligt DGE:s egna. Era behov och önskemål avgör. Kom ihåg att ett vältränat öga utifrån lättare ser det som ett hemmablint öga inte gör.

Har du frågor kring Revisioner (Audits)? Kontakta:

Mats Sigfridsson

Telefon 0734-17 10 64

E-posta mig