Rent vatten – en värdefull resurs

För att uppfylla myndigheternas miljökrav behöver ni kontrollera föroreningar i ert utgående vatten. Ofta behöver de tas som samlingsprov över tid av en certifierad vattenprovtagare för att spåra källan till föroreningen.

Vad DGE kan:

Vi kan hjälpa er med ackrediterad tids- och flödesstyrd provtagning och analys av relevanta parametrar. Behöver ni över reningsmetoder, eller kanske helt återcirkulera vatten efter rening, så kan vi hjälpa till med att utvärdera olika alternativ.

Kontroll av dagvatten ingår numera i de krav som myndigheter ställer på verksamheter. Här kan vi bidra med både kontroll och åtgärder. Vi har också en stor kemisk kunskap som underlättar att hitta rätt analysmetod och utvärderdering av de kemikalier ni använder i verksamheten. Skulle ni råka ut för ett överskridande eller en oväntad förorening har vi en bred kunskap när det gäller karaktärisering av vattenströmmar och spårning av föroreningskälla.

DGE Mark och Miljö AB är sedan juni 2015 ackrediterade för provtagning av spillvatten, dagvatten, fett- och oljeavskiljare, fordonstvättar och båttvättar samt mätning av pH och konduktivitet/ledningsförmåga i fält.

Som ägare till laboratoriet Göteborgs Kemanalys AB erbjuder DGE stöd och support kring val av analysmetod vid specifika utredningar, laboratorieförsök och givetvis stöd vid utvärdering av analysresultat.

Har du frågor kring Rent vatten – en värdefull resurs? Kontakta:

Malin Karlsson

Telefon 076-61 07 992

E-posta mig