Reningsteknik vatten

Behöver ni se över era vattenutsläpp? Kanske för att leva upp till nya villkor, krav och BAT-slutsatser (bästa tillgängliga teknik), eller på grund av andra incitament.

Vad DGE kan:

DGE har lång och bred erfarenhet av flera olika reningsmetoder, reningsutrustningar samt leverantörer. Vi hjälper er att identifiera och utvärdera bästa möjliga teknik för behandling av era vattenutsläpp. Vid utvärdering av lämpliga reningstekniker läggs särskilt fokus på:

  • Tillförlitlighet/tillgänglighet
  • Investeringskostnad
  • Driftsekonomi
  • Tillgång till service och underhåll
  • Bedömning av referenser, driftserfarenheter

Vi kan också via vårt vattenlaboratorium (Göteborgs Kemanalys AB) stötta med att göra pilotförsök avseende olika reningsmetoder. 

Vad du ska tänka på:

Har du rätt underlag (flöden, halter och variationer etc.) för dimensionering av optimal reningsutrustning.

Har du frågor kring Reningsteknik vatten? Kontakta:

Malin Karlsson

Telefon 076-61 07 992

E-posta mig