Periodisk besiktning

Besiktningen är ett kvitto på hur väl ni lever upp till gällande krav enligt bl.a. miljötillstånd och hur effektiv egenkontrollen är. Den gör er också redo för framtida krav, som avstämning mot BAT-slutsatser.

Vad DGE kan:

Våra besiktningsförrättare är opartiska och objektiva med djup och bred kunskap inom de flesta områden och branscher. Vårt arbetssätt är väl genomarbetat och strukturerat samtidigt som det är välkänt och accepterat av miljötillsynsmyndigheterna.

Våra besiktningsrapporter är lättlästa och följer en struktur där eventuella avvikelser och anmärkningar tydligt redovisas. Men de redovisar också förbättringsåtgärder inom egenkontrollen samt lyfter områden som förtjänar beröm.

Vad du ska tänka på:

Besiktningen kan genomföras som en heltäckande genomgång av verksamheten. Den kan även anpassas individuellt i samråd med tillsynsmyndigheten för att utföras mot specifika förbättringsområden, exempelvis avfallshanteringen eller specifika processer i verksamheten.

Som kund behöver du bara skicka över efterfrågade underlag, sen sköter vi resten!

Har du frågor kring Periodisk besiktning? Kontakta:

Lars Åhsberg

Telefon 0706-04 50 46

E-posta mig