Miljökontroll luft

Miljökontroll av utgående luft och vatten kan behöva göras av flera olika anledningar, som villkorskontroll, ackreditering, utsläppskontroll, kontroll av reningsutrustning, QAL2/AST eller utbildning.

Vad DGE kan:

Miljökontroll är bra för det förebyggande underhållet och egenkontrollen och innebär att miljöarbetet planeras på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan erbjuda följande:

 • Emissionskartläggning (lösningsmedel, stoft, lukt, svavelföreningar, gasanalys).
 • Ackrediterade miljömätningar inom luft och vatten.
 • NOx avgiftskontroll enligt NFS 2016:13.
 • QAL2/AST-kalibreringar enligt SS-EN 14181.
 • Mätningar/kontroller vid stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252.
 • Mätningar/kontroller vid avfallsförbränningsanläggningar enligt SFS 2013:253.
 • Emissionskontroller på marina dieslar enligt SJÖFS föreskrifter.
 • Åtgärdsutredningar kring luftutsläpp och vattenutsläpp.
 • Kontroll av reningsanläggningars funktion och effektivitet.
 • Utbildning
 • Recipientkontroll

Vad du ska tänka på:

Börja med att fastställa syftet med miljökontrollen. Vad vill ni ha ut av mätningarna eller kontrollerna? Vad ska de uppfylla: villkor, utredning, kartläggning, mätning av reningsanläggningars effektivitet?

Fundera på utformning av mätplatser; antal mättuttag, storlek, utrymme vid mätplats, raksträckor för homogen flödesbild etc.

Har du frågor kring Miljökontroll luft? Kontakta:

Emiliano Lubian

Telefon 0734-17 10 93

E-posta mig