Miljöinventering av byggnader

Om ni ska riva en byggnad eller har fått ett föreläggande behöver ni göra en miljöinventering av fastigheten. Vi hjälper er att undersöka byggnader och byggmaterial.

Vad DGE kan:

Vissa verksamheter kan förorena golv, väggar, tak eller underliggande mark, vilket kan medföra hälsorisker och luktproblem för människor som ska vistas i byggnaden. Byggnadsmaterial och ytskikt som innehåller exempelvis asbest eller PCB kan dessutom orsaka problem i byggnader. Vi inventerar och föreslår åtgärder.

Vad du ska tänka på:

DGE behöver tillgång till byggnadsritningar, historiska dokument som visar byggnadernas ålder, byggnadernas användningsområden i dagsläget och historiskt.

Har du frågor kring Miljöinventering av byggnader? Kontakta:

Daniel Hellqvist

Telefon 0734-171087

E-posta mig