Svenska Intresseföreningen för Luftlaboratorier

SILDGE Mark och Miljös medarbetare Emiliano Lubian deltog nyligen i höstens träff av SIL, Svenska Intresseföreningen för Luftlaboratorier. Medlemar i föreningen är SWEDAC ackrediterade mätlaboratorier inom luftvårdsområdet, och föreningen har varit aktiv sedan 1990.

 

Verksamheten består främst av att sprida information om föreningens medlemmars verksamhet och verka för hög etik och objektivitet i arbetet. SIL jobbar även med att utveckla mät- och provtagningsteknik samt verkar som en remissinstans inom verksamhetsområdet.

 

Under senaste mötet diskuterades planerade ringtest med gasflaskor för 2014, ett sätt att kontrollerar mätlaboratoriernas mätutrustningar. Synpunkter ifrån SWEDAC angående sköljrutiner vid stoftprovtagning diskuterades. Diverse valideringstester kommer att utföras och presenteras vid nästa möte. Naturvårdsverkets nya förordning om avfallsförbränning och den nya flödesstandarden SS-EN ISO 16911 diskuterades.

För mer information kontakta gärna Emiliano Lubian på emiliano.lubian@dge.se