Statusrapporter

Under 2019 hjälpte DGE Göteborgs Energi att upprätta en statusrapport för företagets anläggning Rya Hetvattencentral i Göteborgs hamn. Nu är vi tillbaka och arbetar med statusrapporter för företagets anläggningar Rya Kraftvärmeverk och det planerade Rya Bio Kraftvärmeverk. Arbetet kommer bli klart under våren.

DGE har stor erfarenhet av att upprätta statusrapporter på både mindre och större anläggningar. Exempel på andra kunder som vi har upprättat statusrapport för är OKG AB, Perstorp Specialty Chemicals AB och Xylem Water Solutions AB. Arbetet med statusrapporter är uppskattat bland våra medarbetare då det innebär ett arbete som sker i nära samarbete med kunden och ger oss en stor förståelse för företagets verksamhet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med liknande projekt så kontakta Daniel Hellqvist.