Snart är det dags att rapportera om ”delvis stängning” inom ETS

För deltagare i systemet för handel med utsläppsrätter som har fri tilldelning av utsläppsrätter är det dags att stämma av verklig produktion mot tilldelning. Anläggningar som har haft en minskad drift (med mer än 50% av ursprunglig drift) är skyldiga att ansöka om minskad tilldelning hos Naturvårdsverket.

En preliminär anmälan om delvis stängning ska komma till Naturvårdsverket senast 31 december för det år anmälan avser. En slutlig ansökan ska komma till Naturvårdsverket senast 15 januari. Utebliven eller sen anmälan om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift medför enligt lagen (SFS 2004:1199) om handel med utsläppsrätter att en förseningsavgift på 50 000 kronor måste betalas.

Preliminär anmälan och slutlig ansökan ska du skicka in via ETS-portalen.

 

Har du frågor kring detta kontakta gärna oss på 0771 – 48 00 48, kontaktuppgifter till samtliga av våra medarbetare hittar du här (Personal).