Sedimentprovtagning med dykare i Ystad Hamn

Som ett komplement till vardagliga undersökningar på torra land utför vi på DGE även provtagning av bottensediment i hav, sjöar och vattendrag, men ibland krävs extra hjälp på djupet.

 

Under hösten utförde DGE ännu en provtagning av sediment i Ystad Hamn. Syftet med provtagningen är att undersöka föroreningshållet och klassa massorna inför planerade muddringsinsatser.

 

För denna provtagning har DGE tagit hjälp av dykare från P-Dyk, vilka har stor lokalkännedom och är lokaliserade i just Ystad hamn, för att få upp representativa prover. En liten annorlunda och spännande typ av uppdrag som skiljer sig mkt från provtagning med skruvborr och grävmaskin på landbacken.

 

Kontakt gärna oss på DGE om ni vill veta mer om miljötekniska markundersökningar såväl ovan som under vattenytan. Ni hittar alla våra kontaktuppgifter här på www.dge.se.

 

 

För mer information om sedimentprovtagning i hamnbassänger, kontakta gärna:

SAMSUNG
 

Johan Kleman på e-post johan.kleman@dge.se

eller tfn 070-617 10 91.