Samarbete mellan DGE och Kemanalys ger stora fördelar

För oss på DGE är det ovärderligt att ha tillgång till ett kompetent och ackrediterat labb som Kemanalys i Göteborg. Tack vare en småskalig organisation blir det korta beslutsvägar och ett flexibelt arbetssätt som resulterar i ett fruktbart kunskapsutbyte mellan labbet och våra konsulter. De stora vinnarna är våra kunder.

 

Christer Gustafsson på DGE:s Göteborgskontor ser hur det nära samarbetet med Kemanalys ger fördelar.

”Vi drar nytta av varandras kompetenser och genom att laboratoriet har större kunskap om våra kunders frågeställningar blir det en högre kvalitet på både analyser, utvärdering och åtgärdsförslag”, säger Christer.

 

Kvalitetskontrollerat labb

Kemanalys i Göteborg är helägt av DGE men har fristående kvalitetsstyrning. Bolaget har egen ackreditering enligt ISO 17025 och kvalitetskontrolleras regelbundet av ackrediteringsorganet SWEDAC.

”Oberoendet är viktigt”, förklarar Per Ivarsson, laboratoriechef på Kemanalys. ”Våra analyssvar är endast avsedda för våra kunders ögon och de kan vara trygga med att analyserna är kvalitetsäkrade.”

 

Ny effektiv utrustning

Kemanalys är i ständig utveckling, förra året investerade man i ett GC-masspektrometer-instrument som använts flitigt för att identifiera okända ämnen.

”Analyserna och kompetensstödet har varit ovärderliga för våra kunder genom att de har kunnat sätta in effektiva åtgärder för att reducera föroreningsgraden i sina utsläpp”, konstaterar Per Ivarsson.

I början på nästa år investerar labbet i en ICP-MS för att kunna analysera lägre halter av metaller. Detta innebär en kvalitetshöjning, breddning av utbudet och möjligheter att kunna ge snabbare analyssvar.

 

Skräddarsydda analysmetoder

En av många styrkor hos Kemanalys är att man kan göra specialtester och utveckla anpassade analysmetoder. Per Ivarsson berättar om ett case där det var svårt att spåra föroreningar i spillvattnet från en industri. Då kunde Kemanalys och DGE tillsammans utveckla en skräddarsydd analysmetod.

”Med hjälp av en absorptionsfilt, som används vid sanering, kunde vi isolera oljan ur spillvattnet och identifiera de olika kemikaliekomponenterna. Via ett kundspecifikt oljebibliotek spårades den till den förorenande verksamheten”, berättar Per Ivarsson. ”Medan stora labb strävar efter storskalighet kan vi vara mer flexibla och tänka utanför boxen.”

 

Vill du veta mer om Kemanalys, kontakta Christer direkt!