Revision på distans – det går!

I och med det rådande läget försöker vi på DGE att genomföra fler uppdrag via digitala kanaler för att minska risken för smittspridning. Vi vill lyfta fram två mycket lyckade revisioner som vi genomfört under april tillsammans med våra kunder The Absolut Company och Air Liquide Gas.

 

The Absolut Companys destilleri i Nöbbelöv är ett av världens mest energieffektiva destillerier. The Absolut Company har ett certifierat energiledningssystem enligt ISO 50001 för att säkerställa ständig förbättring och minska energiförbrukningen. DGE utförde under april en mycket lyckad intern revision på energiledningssystemet.

 

Air Liquide Gas har i enlighet med ISO 14021 tagit fram konceptet ”Green Origin” vilket innebär att de kan leverera en nära nog klimatneutral gas till sina kunder. DGE har stöttat Air Liquide Gas i framtagandet av konceptet och genomför nu årliga revisioner för att kvalitetssäkra konceptet och se så att enbart förnybar el används i produktionen och att alla transporter inom konceptet är klimatkompenserade.

 

DGE genomför kontinuerligt diverse revisionsuppdrag hos våra kunder. Vi har flera medarbetare med djup och bred kunskap inom olika områden och branscher och som har just revisioner som sitt arbetsfält. Oavsett om det handlar om kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi eller hållbarhet så kan vi hjälpa till med den här typen av uppdrag. Hör gärna av er om ni vill veta mer! Och kom ihåg – det går att göra revisioner även på distans!