Rapport från Bangladesh

DGE:s Lars Åhsberg är snart hemma igen efter sin tjänstledighet där han har deltagit i en katastrofinsats med MSB i Bangladesh. Här kommer en liten rapport från honom:

”Vi håller på att bygga ett kommunikationscenter mitt ute ”djungeln” med kontor, mötesrum och bra uppkoppling inte långt från ett av de större flyktinglägren.

Det här centret ska erbjuda möjligheter för alla hjälporganisationer att kunna jobba nära varandra och nära flyktinglägren. Allt för att kunna koordinera hjälpinsatserna mer effektivt. I nuläget möts man i Cox’s Bazar som är en timmes bilväg från området.

Mitt fokus, förutom att hjälpa till med byggandet och arbetsleda lokal arbetskraft, har varit att bevaka miljöaspekterna och säkerställa att vi gör ”så rätt som vi kan” d v s påverkar miljön så lite som möjligt. Det handlar om hur vi producerar vår el, kyler kontoren, hanterar avloppsvatten från toaletter och sanitära utrymmen och hur vi säkerställer en så hållbar avfallshantering som möjligt.

Inom ramen för uppdraget ingår också att lämna förslag på miljömässigt mer hållbara lösningar för kommande instaser exempelvis vattenfria toaletter, rötkammare för latrinavfall och organiskt avfall, solpaneler för belysning och datordrift.

Det är spännande, svettigt och känns meningsfullt och får man säga ”roligt” i denna typ av situationer? För det är det!”