Presentationer från kopparsymposiet

Den 1 februari arrangerade DGE, Kryssarklubben och SBU (Svenska Båtunionen) ett symposium kring kopparens påverkan på havsmiljön. Arrangemanget startade en livlig debatt om biotillgängligheten och miljöriskerna med koppar i olika användningssituationer.

Nu har arrangörerna ställt samman presentationerna för alla att ta del av. Hämta samlingsdokumentet här

För mer information kontakta Per Ivarsson.