Periodisk besiktning delvis från distans, TEAMS

Vi alla blev ju lite tagna på sängen med avseende på den senaste tidens pandemi.

En av våra tjänster, av våra kunder uppskattad sådan, är genomförandet av effektiva och värdeskapande periodiska besiktningar.

När läget var som det var före sommaren så blev den första reaktionen att skjuta på besiktningarna som kräver personlig närvaro på plats till efter sommaren, då vi trodde det skulle vara över. Nu när vi vet om att så inte är fallet gäller det att hitta nya sätt att utveckla och driva miljöarbetet framåt.

Vi erbjuder därför att genomföra dessa delvis från distans. Vi kör den teoretiska genomgången av föregående besiktnings noteringar, genomgång av tillstånd, granskning av kontrollprogram, genomgång av miljörapportering, granskning av mätresultat och beräkningar, genomgång av egenkontrollförordningen etc via TEAMS då även tillsynsmyndigheten är inbjuden.

I de fall att en stor del av verksamheten bedrivs ute i det fria så möts vi utomhus för en rundvandring av granskning.

DGE:s uppfattning är att det blir en bra lösning med tanke på förutsättningarna.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!