Vårt internationella nätverk

Med kontor i Malmö, Göteborg och Kalmar är vi på DGE verksamma i större delen av södra Sverige och vårt internationella nätverk ger oss räckvidd över hela världen. 

DGE ingår i DGE Group som har sitt ursprung i Danmark på 1980-talet. Vårt danska systerföretag DGE Miljö och Ingenjörsfirma hade tidigt fokus på förorenad jord och grundvatten. Utöver detta har man stor kunskap från vattenbehandling avseende såväl färskvatten som avloppsvatten. Man har också en mindre projekterings- och konstruktionsavdelning.

Förutom i Danmark finns DGE Group även i Litauen, och Estland genom företaget DGE Baltic med fokus på förorenade områden. DGE Groups huvudsakliga marknader är för närvarande Skandinavien och Baltikum där vi planerar att växa.

Vi lever i en global värld där avstånden ständigt krymper. Inte minst industrivärlden blir allt mer rörlig och verkar internationellt. För att kunna möta behovet från våra kunder som har anläggningar utanför Skandinavien och Baltikum är DGE Group medägare av Inogen Environmental Alliance. Detta är en samarbetsorganisation för mer än 200 lokala kontor och över 4 000 konsulter från hela världen. Genom Inogen har vi kontakter i både Kina och Australien men också USA och Argentina. Tillsammans inom Inogen kan vi erbjuda ett kompetensmässigt mycket brett urval av tjänster och stora resurser inom området miljö, hälsa och säkerhet.

Inogen Alliance