Samarbetspartners

Med kontor i Malmö, Göteborg, Uppsala och Kalmar är vi på DGE verksamma i större delen av Syd- och Mellansverige. För att vara framgångsrik i arbetet med en hållbar utveckling tror vi på öppenhet och samarbete. Genom våra samarbetspartners är vi kompletta såväl kompetensmässigt som geografiskt.

 

DGE ingår i DGE Group som har sitt ursprung i Danmark på 1980-talet. Vårt danska systerföretag DGE Miljö och Ingenjörsfirma hade tidigt fokus på förorenad jord och grundvatten. Utöver detta har man stor kunskap från vattenbehandling avseende såväl färskvatten som avloppsvatten. Man har också en mindre projekterings- och konstruktionsavdelning.

Förutom i Danmark finns DGE Group även i Litauen, och Estland genom företaget DGE Baltic med fokus på förorenade områden. DGE Groups huvudsakliga marknader är för närvarande Skandinavien och Baltikum där vi planerar att växa.

Vi lever i en global värld där avstånden ständigt krymper. Inte minst industrivärlden blir allt mer rörlig och verkar internationellt. För att kunna möta behovet från våra kunder som har anläggningar utanför Skandinavien och Baltikum är DGE Group medägare av Inogen Environmental Alliance. Detta är en samarbetsorganisation för mer än 159 lokala kontor och över 4 000 konsulter från hela världen. Genom Inogen har vi kontakter i både Kina och Australien men också USA och Argentina. Tillsammans inom Inogen kan vi erbjuda ett kompetensmässigt mycket brett urval av tjänster och stora resurser inom området miljö, hälsa och säkerhet.