Kvalificerad leverantör

DGE är kvalificerad leverantör i Sellihca

DGE är kvalificerad leverantör i Sellihca – energi- och försörjningssektorns leverantörsregister i Norden.

Om Sellihca

Sellihca kvalificeringssystem och leverantörsregister är ett unikt samarbete mellan ledande nordiska energi-/försörjningssektororganisationer. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information om och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Sellihca drivs på uppdrag av de deltagande organisationerna av Achilles.

Läs mer här…