Affärsidé, vision och mission

DGE ska vara en självklar samarbetspartner och rådgivare inom miljö- och hållbarhetsområdet. Som företag och som enskilda konsulter vill vi göra skillnad för jorden och våra kunder.

DGE ska vara en självklar samarbetspartner och rådgivare inom miljö- och hållbarhetsområdet. Som företag och som enskilda konsulter vill vi göra skillnad för jorden och våra kunder.

Vår affärsidé är att erbjuda specialkompetens inom miljö- och hållbarhet till industrin, tjänsteföretag och den offentliga sektorn. Vi ska vara ett naturligt val för mindre och medelstora företag samt ett alternativ för större organisationer.

DGE ska inte vara en teknikkonsult i traditionell mening, men ska genom egen kompetens eller tillsammans med samarbetspartners ansvara för hela kedjan av frågor för att lämna en komplett hållbar rådgivning.

DGE rådgivning och arbete i uppdrag ska präglas av delaktighet, gemenskap och engagemang som stärker våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke. Med vår samlade erfarenhet, resurser och spetskompetens tillsammans med vårt nätverk säkerställer vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vision

DGEs vision är att bli en naturlig och respekterad partner och rådgivare.

Mission

DGEs mission är att göra skillnad för våra uppdragsgivare, jorden och kunderna i vår yrkesroll och för samhället med en progressiv personalpolitik.

Strategi

DGE ska uppnå visionen genom en medveten rekrytering, kompetensutveckling av personalen samt medvetna val av samarbetspartners.