Nyutveckling av ledningssystem

DGE har tillsammans med Lekolar nyutvecklat ett ledningssystem för miljö och kvalitet. Projektet har pågått under en tvåårsperiod och har bidragit till ett modernt och processorienterat arbetssätt.

 

Lekolar är ett företag som vill väcka lusten genom att utveckla lärande miljöer. Kunderna är skolor och förskolor i hela Norden och sortimentet innehåller mer än 13000 noga utvalda produkter avseende pedagogik och andra krav. De har ca 300 medarbetare och omsätter knappt en miljard SEK/ år.

 

Lekolar och deras kunder har mycket höga krav på kvalitet, miljöhänsyn och etiskt handlande. Under perioden 2011-2013 har Lekolar tillsammans med DGE bedrivit ett stort projekt och förändringsarbete som syftat till att skapa ett modernt, praktiskt och processorienterat ledningssystem. Systemet ska hjälpa och styra medarbetarna i samtliga nordiska länder och ett inköpskontor i Kina.

 

Konsulter från DGE har varit rådgivare under hela projektet. Deluppdrag har omfattat workshops för processkartläggning, utbildning olika personalgrupper som processägare, ledning och övrig personal, framtagning av dokument och genomförande av interna revisioner.

 

Efter en certifieringsrevision där organisationen med rätta fick mycket beröm för det ambitiösa arbetet av den externa revisorn är nu Lekolar både ISO 14001 och ISO 9001- certifierat.

 

För mer information, kontakta Stefan Holmberg.

Tel 0706-18 67 07 och E-post stefan.holmberg@dge.se