Nytt forskningsprojekt med Stena Metall Recycling

DGE har startat ett forskningsprojekt om riskvärdering av restprodukter. Projektet handlar om att använda en ny biologisk metod för att riskvärdera restprodukter och anknyter i högsta grad till EU:s nya program för cirkulär ekonomi eftersom nuvarande riskvärderingar i vissa fall hindrar material att återanvändas.

Projektet är ett samarbete mellan Stena, Örebro Universitet, konsultfirmorna Envix och DGE samt Miljötekniskt Center (MTC) i Umeå. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas inom det strategiska innovationsprogrammet ”RE:Source”.

Projektet är en s.k. förstudie och är grunden för en större ansökan nästa år. För riskvärderingen kommer en molekylärbiologisk metod att användas där ett antal biomarkörer också ger information om vilken typ av toxicitet som materialet ger upphov till. I förprojektet kommer vi att titta på två material: flygaska för användning i cement och metaller från bildefragmentering för användning i vägmaterial. MTC kommer att bistå med metoder för att laka ut materialet till vatten som testas med metoden vid Örebro Universitet. Vi kommer att titta på det regelverk som styr riskvärderingar inom det här området och föreslå förändringar som är mer anpassade till slutanvändningen av produkterna.

 

För mer information om projektet kontakta gärna Per Ivarsson, DGE