Nu stärker vi upp instrumentparken med XRF samt GPS

DGE har nyligen köpt in en handhållen XRF för mätning av metaller. En XRF röntgar materialet och ger ett snabbt svar på om förorening i form av metaller finns på platsen.

 

Fördelen med en XRF är att vi får ett preliminärt analyssvar direkt vid mättillfället istället för att behöva invänta svar från laboratorieanalys.

Metoden kommer att användas både i undersökning av jord, byggnadsmaterial och under saneringar. Planer finns även på att erbjuda mätningar på fler områden såsom metaller i bottenfärger till båtar m.m.

Instrumentet har redan använts flitigt under två större saneringar samt flertalet undersökningar.

För att ytterligare förstärka kvalitén på de fältuppdrag DGE utför ytterligare har vi även köpt in en avancerad GPS till instrumentparken.

 

Instrumentet är en Leica som används i fält för inmätning och utsättning och har en mycket hög noggrannhet. Den har nu använts den i samband med en sanering av ett glasbruk i Björkshult, Högsby kommun där inmätning i X,Y samt Z led skall utföras i samband med schaktning.

 

För mer information kontakta:

 

Daniel Hellqvist

daniel.hellqvist@dge.se

Telefon: 0734-171087