Nu är det dags att upprätta den årliga miljörapporten!

Ibland kan det vara svårt att få ihop tiden så här i början av året då det är många olika rapporter som ska lämnas in till olika myndigheter samtidigt att den vanliga verksamheten måste fortlöpa.

Vi på DGE Mark och Miljö kan om behovet finns hjälpa till med upprättandet av miljörapporten och finnas som stöd i tolkningen av den nya föreskriften om miljörapport , NFS 2016:8.

Samtliga miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt ska enligt Miljöbalken 26 kap, 20 § skall innan den 31 mars varje år lämna in en miljörapport.

Rapporten ska avse hela föregående verksamhetsår och lämnas in via den svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Observera att den nya föreskriften om miljörapport som trädde i kraft 1 januari 2017 ska tillämpas vid årets rapportering.

 

Hör av er till oss på telefon 0771-480048 eller besök vår hemsida www.dge.se för mer information och kontaktuppgifter till våra medarbetare.