Norgeuppdrag innebär teknikinvestering för DGE

DGE har erhållit ett spännande utredningsuppdrag i Norge för en mycket expansiv bransch. Expansionen sker både i produktionsnivåer samt i form av nyetableringar av anläggningar. Detta kräver korrekta emissionsdata som underlag för investeringar i ny reningsutrusning. DGE ska under vinter/våren 2012 leverera ackrediterad emissionsdata för diverse olika driftsfall vid en unik anläggning i Norge. Projektet har medfört att vi investerar i en ny gaskromatograf för att på plats kunna analysera bland annat efterfrågade svavelföreningar.

Gaskromatografen är även utrustad med detektorer för analys av kolväteföreningar såsom metan, användbart vid biogasframställning, samt diverse andra kolväten som emitteras från färgtillverkning och målerier. Vi kan nu även analysera BTEX i vatten användbart för industriavloppsvatten och jordanalyser från saneringsprojekt.

För mer information – kontakta Christer Gustafsson på tfn 0734 17 10 90 eller e-post christer.gustafsson@dge.se.