Miljöutbildning på The Absolut Company i Åhus

DGE Mark och Miljö genomför just nu miljöutbildning på The Absolut Company i Åhus. Utbildningen innehåller allmän kunskap om miljöfrågor, The Absolut Comanys miljöfrågor, saneringsövning och framtidsscenarier.

 

 

 

 

Är Ni intresserade av utbildning inom kvalitet-, miljö- eller arbetsmiljöområdet – kontakta gärna oss på DGE för förslag på upplägg och innehåll.