Sebastian Lagerroth

Jag är miljövetare från Lund med mer än 8 års erfarenhet som konsult inom miljöområdet. På DGE arbetar jag med projekt kopplade till miljölagstiftning, som tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och olika miljöutredningar.

 

Tidigare har jag arbetat som avdelningschef, med verifiering av utsläppsrätter för CO2, emissionskontroll (framförallt gentemot sjöfarten & IMO) samt kvalitetsledning för SWEDAC-ackrediterad verksamhet.

 

Min fritid spenderas till stor del utomhus, det kan vara på hästryggen i den egna skogen, i en kanot eller med tält och ryggsäck – helst med fru, barn och hund som sällskap.

 

Sebastian Lagerroth