Nina Runvik

Jag är civilingenjör i ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola. Under utbildningen inriktade jag mig på vattenresurser, ekotoxikologi och riskbedömningar och examensarbete handlade om spridning av lakvatten från deponier till grundvattnet.

Jag har arbetat som konsult inom VA, deponier och förorenade områden i snart 9 år. På DGE arbetar jag främst med frågor som rör förorenad mark och grundvatten. Riskbedömningar tycker jag är extra roliga att jobba med!

På fritiden löptränar jag gärna eller vistas i skog och mark, i sällskap av min hund

Nina Runvik