Mona Åkerström

De senaste fem åren har jag jobbat på Kemikalieinspektionen med tillsyn över Reach och CLP. Innan dess arbetade jag som handläggare och även som chef på Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala. Arbetet bestod av både tillsyn och miljöprövningar av olika typer av verksamheter.

Jag är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör med universitetsstudier i kemi- och biologi samt miljörätt. Jag har även kommunal erfarenhet från Sollentuna och Uppsala kommun.

När jag inte umgås med barnbarnen blir det resor med inriktning på naturupplevelser, gärna i kombination med trevliga vingårdar.

Mona Åkerström