Madeleine Green

Med ett brinnande intresse för att förbättra miljön har jag numera en examen som Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik från Uppsala Universitet. För att bredda min syn på omvärlden och de problem som finns valde jag att göra mitt examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med fältstudier i Rwanda. Där undersökte jag med hjälp av olika klimatmodeller hur framtida vattentillgångar kan komma att påverka bevattningen på ett risfält.

Idag arbetar jag som miljökonsult, främst inom förorenade områden, där arbetet varierar mellan fält- och kontorsarbete.

På min lediga tid är jag gärna med vänner eller gör diverse utomhusaktiviteter såsom ridning, löpning, orientering eller skidåkning. Har också gärna olika projekt igång hemma som innebär allt ifrån att sy till att renovera och snickra.