Lars Åhsberg

Jag är en värmlänning i exil i Malmö med lång erfarenhet av miljöarbete. Min huvudsakliga inriktning här på DGE Mark och Miljö är att hjälpa våra kunder med att utveckla sina verksamhetssystem. Ofta fungerar jag som inhyrd miljösamordnare eller som brett bollplank på miljö- och arbetsmiljöområdet.

Vid sidan av arbetet är jag engagerad i Lions och jag har genom Räddningsverket haft utlandsuppdrag där mina kunskaper inom vattenfrågor kommit till nytta i samband med katastrofsituationer.

Lars Åhsberg