Kristina Mjöfors

Kristina är doktor i Markvetenskap. Kristina disputerade 2015 och fortsatte sedan som forskare vid SLU. Under sina år på SLU har hon även under några år ansvarat för geologiundervisningen och suttit med som styrelseledamot i två forskarskolor. Från SLU har Kristina fått en bred kunskap om miljö-och klimatfrågor, förnybar energi, EUs och Sveriges klimatmål, tillsyn, inventering, analysering och bedömning. Sedan maj 2016 arbetar Kristina på DGE och ingår i gruppen Förorenade områden. I huvudsak arbetar Kristina med miljötekniska markundersökningar och miljökontroll vid avhjälpandeåtgärder.

På sin fritid prokrastirerar hon trädgårdsarbete och umgås med familj och vänner.